Legg ned RHF-ene, mer makt til hvert sykehus

De regionale helseforetakene (RHF-ene) pynter på virkeligheten. Politikerne får ikke vite hvordan det egentlig er ute på sykehusene, skriver Lise Dragset i Bioingeniøren.

Publisert 20. juni 2019

Les saken på bioingenioren.no:

Legg ned RHF-ene, mer makt til hvert sykehus