– Vi har en ramme for totale ressurser og må derfor prioritere

For få år siden så vi på private helseleverandører som en mulighet for å få rask tilgang til eksempelvis enkle kirurgiske inngrep. I dag kan tilgang til et privat sykehus bety overlevelse eller ikke overlevelse,...

Publisert 10. juli 2019