Høringssvar fra LMI

Publisert 2. september 2019

LMI har gitt innspill til endringer i bioteknologiloven.

Evaluering av bioteknologiloven, Stortingets behandling av den og Granavoldenplattformen er grunnlaget for de forslagene som fremmes i dette høringsnotatet.

Høringsnotatet

Høringssvaret fra LMI