Høringssvar fra LMI

Publisert 4. september 2019

Forslag til endringer i helsepersonelloven

Høringssvaret: Legemiddelindustrien (LMI) takker for muligheten til å avgi høringssvar vedrørende endringer av helsepersonelloven § 29 c.

LMI støtter departementets forslag om å forenkle helsepersonells adgang til opplysninger på bakgrunn av økt kvalitetssikring i helsetjenesten.