Kickstartet innspillsrunde

En hel liten delegasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet besøkte LMIs FoU-utvalg denne uken. Med det sparket de i gang innspillsrunden til handlingsplanen for kliniske studier.

Publisert 6. september 2019

– Det var gøy at vi er de første de kommer til i den omfattende innspillsrunden de skal ut på, sier Katrine Bryne, som koordinerer FoU-utvalget.

Maiken Engelstad, avdelingsdirektør i Spesialisthelsetjenesteavdelingen, leder arbeidet. Hun hadde med seg Nils Olav Refsdal, Maren Krogh, Marianne van der Wel og Katrine Espantaleon.

Maiken Engelstad fra HOD presenterer målet og bakgrunnen for handlingsplanen for kliniske studier for LMIs FoU-utvalg.

Bred prosess

– Kliniske studier er et felt der alle er enige om hvor vi vil, sa Engelstad. – Nå skal vi bruke høsten til å snakke med folk og ta imot innspill. Det blir en bred prosess, og så skal vi bruke 2020 til å jobbe videre og konkretisere, før vi ender opp i en plan. Hovedmålet med handlingsplanen for kliniske studier er å øke antall norske pasienter som deltar i slike studier, både i Norge og i utlandet. Vi må få forskning til å bli en integrert del av pasientbehandlingen, og vi må prioritere de riktige studiene. Fra dere ønsker vi innspill på hva som er utfordringsbildet, hva dere kan bidra med og forslag til tiltak og løsninger.

Må løse opp i knuten

FoU-utvalget, under ledelse av Kristin Løseth, har nedsatt en egen arbeidsgruppe som har jobbet med nettopp dette. Espen Burum-Auesen fra Biogen presenterte hovedpunktene fra arbeidsgruppen for HOD-delegasjonen.

– Kliniske studier er en del av behandlingstilbudet i andre land, og det er ingen grunn til at vi ikke skal lykkes med det i Norge også. Mange initiativ er satt i gang, men navet er det strukturelle på sykehusene – og hvordan sykehusavdelingene er organisert. De fleste klinikere er positive, de ønsker å delta, men når de jobber i poliklinikken fra 9-15, og så skal skrive journalnotater før de må rekke barnehagen, da er dagen over. Så hvordan kan handlingsplanen løse opp i denne knuten? Vi syns fokuset skal være der, sa Burum-Auesen.

Hele utvalget kom i tillegg med en rekke innspill og konkrete eksempler på hva som fungerer og ikke fungerer. Det ble pekt på at studier avler studier; jo flere man kjører – og lykkes med – jo flere nye får man. Det ble også pekt på at selv om man får studier til Norge, må ofte prøver (biomarkører og mutasjoner) sendes utenlands fordi norske laboratorier ikke er i stand eller har kapasitet til å utføre testene.

Kultur og infrastruktur

Man må erkjenne at det å drive kliniske studier tar tid og ressurser og krever kompetanse og dedikert personell, økonomiske og faglige insentiver, støttefunksjoner og tilrettelagt infrastruktur. Og man må fokusere på kulturen ved sykehusene, som er svært forskjellig. Noen sykehus har som policy at de ikke skal ha kontakt med industrien i det hele tatt. Den holdningen fra ledelsen sprer seg nedover i organisasjonen og gjør det vanskelig.

Utvalget kom med flere eksempler på avdelinger som har fått det til, andre land som har fått det til og enkeltpersoner man kan lære av.

Handlingsplanen for kliniske studier er ventet i løpet av 2020. LMI og FoU-utvalget vil bidra aktivt med innspill og møteplasser hvor dette vil være tema.