Høringssvar fra LMI

Forslag til endringer i LUA-ordningen.

Publisert 11. september 2019

Forslag til endringer i LUA-ordningen

Høringssvaret fra LMI:

I forbindelse med årets gjennomgang foreslår Legemiddelverket å gjøre følgende endringer i listen:

  • Reseptfrie pakninger av naproksen tas inn i LUA-ordningen (250 mg opp til 20 tabletter)
  • Reseptfrie pakninger av aciklovir hudstift tas inn i LUA-ordningen (5 % opptil 3 gram)
  • Aciklovir hudstift kan plasseres i selvvalg.
  • Aciklovir krem og penciklovir krem som allerede står på LUA-listen blir tillatt å plassere i selvvalg.

For mer informasjon om forslaget, se høringsbrev.