Fabrikken som lindrer smerte

Råmateriale fra opiumsvalmuer i Australia sendes den lange veien til en fabrikk i Kragerø for å gjøres om til ingredienser i smertestillende tabletter. LMI tok turen til TPI Norway.

Publisert 16. september 2019

I et bolig- og industriområde i Kragerø ligger en blå- og hvitmalt bygning, omsluttet av piggtrådgjerde og blanke rør. Fabrikken i Gruveveien er godt kjent i farmasimiljøet. Den var i mange år eid av Weifa, som produserte smertestillende tabletter som Ibux og Paracet her.

Fremdeles lages og pakkes Paracet og Ibux her, i de samme lokalene, i de samme pakningene – av erfarne ansatte som har jobbet ved fabrikken i mange år. Men nå eies fabrikken av TPI Norway (se mer om historien nederst i saken). Paracet og Ibux produserer de for Karo Pharma, men det kjente Weifanavnet står fortsatt på pakningene. TPI produserer også metformin-tabletter for Karo Pharma. Det meste av dette selges på det norske markedet.

Pakningsvedlegget legges på plass i Paracetpakningene.

Men australske TPI er i hovedsak et selskap som dyrker opiumsvalmuer som de produserer narkotisk råmateriale, virkestoff (Active Pharmaceutical Ingredients, API) og ferdige legemidler ut av. Valmuene dyrkes på store åkre i Australia og Europa, og ut fra valmuene utvinnes alkaloider til medisinsk bruk; som morfin og kodein, tebain og oripavin. Dette er virkestoffer som brukes i smertestillende medisiner, anti-avhengighetsmedisiner og i hostedempende medisiner.

Råvare fra opiumsvalmuer.

– Vi er kontraktsprodusent av både opiatbaserte og ikke-opiatbaserte tabletter til smertebehandling. Av opiattablettene eksporteres hele 90% ut av Norge, forteller daglig leder, Craig Sweenie.

Fra valmue til smertestillende

Opiumsdyrkingen foregår under veldig kontrollerte former, og bøndene må godkjennes av politiet. Det narkotiske råmaterialet ekstraheres ved TPIs fabrikk i Melbourne i Autralia og sendes til Kragerø der det utvikles de til virkestoff og ferdige legemidler.

– Noe bruker vi i legemidler vi lager her ved fabrikken, noe selger vi til andre legemiddelselskaper. Vi har en kapasitet på 2 milliarder tabletter i året, men produserer nå drøyt 700 millioner. Så vi jobber med å øke produksjonen og ta i bruk all kapasitet. Siden vi flyttet til Norge har vi økt API-produksjonskapasiteten fra 500 kilo per uke til over 1000 kilo per uke, og den vil øke med ytterligere 50 prosent i løpet av året, med små investeringer, forteller Sweenie.

Utfordringer som koster

TPI har planer om å utvide sin API-portefølje og også produsere andre smertestillende opiatpreparater, som dihydrokodein og mofin. De jobber også med utvikling og kommersiell produksjon av anti-avhengighets-API-er, som brukes for å forhindre at overdosering av legemidler blir dødelige. De planlegger å utvikle dette til ferdige medisiner de kaller «anti-avhengighet produkter».

TPI Norway i Kragerø

TPI har allerede investert mye i fabrikken, og samtidig vært gjennom en tøff rasjonaliseringsprosess. Det har ikke vært lett verken for de norske ansatte eller for ledelsen.

– Det er aldri gøy å kutte. Jeg har nok blitt 20 år eldre på disse to årene. Vi har rundt 20 færre ansatte nå enn da vi kjøpte fabrikken. Vi har kanskje kuttet litt for mye, for det tar tid å få inn kvalifisert personell. Det er mangel på slik kompetanse i Norge, og det er dessuten litt uklare regler for hvilken kompetanse som kreves hvor og når, for å bli godkjent av norske legemiddelmyndigheter. Så denne prosessen har vært mer utfordrende enn jeg var klar over at den skulle bli, innrømmer Sweenie.

Ulike etableringsutfordringer har også ført til problemer med produksjonen av metformintabletter, noe som førte til en mangel som fortsatt merkes. Nå er produksjonen i gang igjen for fullt, men det tar tid å ta inn igjen det tapte.

Sweenie, som opprinnelig er fra Skottland, har tatt med seg sin skotske kone og tre barn via Portugal til Norge. Han fikk først oppdraget med å etablere en fabrikk i Portugal, men da den allerede eksisterende fabrikken i Kragerø ble mulig å kjøpe, mente Sweenie og TPI det ville være en enklere oppgave å etablere seg der enn å bygge en fabrikk fra grunnen. Kanskje tok de feil.

– Hvis vi hadde visst at det skulle bli så vanskelig, hadde vi kanskje ikke etablert oss her. Da hadde vi blitt i Portugal, eller vi hadde etablert oss et annet sted i Europa, sier Sweenie.

LMI-direktør Karita Bekkemellem syns det er beklagelig at det skal være så utfordrende å etablere en produksjonsbedrift i Norge. I TPI Norway jobber det nå rundt 80 ansatte. I LMIs medlemsbedrifter til sammen jobber det rundt 4000 personer, og 3000 av disse jobber i produksjonsbedriftene.

– Det sier noe om hvem som skaper arbeidsplassene, sier Bekkemellem. – Og eksportinntektene. Av eksportinntektene fra helseindustrien kommer 80-90% fra selskapene som har produksjon i Norge. Se bare på TPI, som eksporterer omtrent 90 prosent av alt de produserer. Dette er inntekter som kommer Norge til gode. Vi må bidra til å gjøre terrenget enklere for bedrifter som ønsker å etablere seg og vokse her i landet. Det er vi alle tjent med, sier hun.

Historien bak fabrikken i Kragerø

Fabrikken i Gruveveien var i mange år eid av Weifa, som fram til 1998 het Weiders Farmasøytiske AS.  I 2015 ble Weifa kjøpt opp av svenske Karo Pharma og splittet i to. Oslo-kontoret til Weifa er nå Karo Pharma, og de markedsfører fremdeles Paracet og Ibux under det kjente Weifa-navnet. Vistin Pharma kjøpte Weifas to produksjonsanlegg i Kragerø; fabrikken i Gruveveien og fabrikken i Sannidal. Vistin Pharma eier og driver fortsatt anlegget i Sannidal, der de produserer metformin, men i 2017 solgte de fabrikken i Gruveveien til australske TPI Enterprises nå har skiftet navn til Palla Pharma. I Norge har selskapet fått navnet TPI Norway, og planen er å beholde dette navnet en stund.