CAROLINA: Lik dødelighet for blodsukker-senkende medisiner

– Utgangspunktet for studien er å forsøke å svare på et gammelt spørsmål om bruk av de glukosesenkende medikamentene sulfonylurea innebærer høyere risiko for pasienter med s type 2- diabetes, enn de nyere medikamentene, sier...

Publisert 20. september 2019