Mangel på ranitidin-holdige legemidler

Det er meldt mangel på alle ranitidin-holdige legemidler til uviss tid. Årsak til mangelen er funn av en forurensning ranitidin tabletter, melder Statens Legemiddelverk.

Publisert 20. september 2019

Les saken på legemiddelverket.no:

Mangel på ranitidin-holdige legemidler