– Vi har mulighet til å bygge noe nytt for nasjonen!

Karita Bekkemellem førte fanen for viktigheten av verdiskaping, samarbeid og kunnskapsbygging i helsenæringen da LMI var medarrangør på møtet «Fremtidens kliniske studier» på Rikshospitalet torsdag.

Publisert 27. september 2019

– Verdiskaping i dag, handler ikke kun om private aktører. Det handler om akademikere, den offentlige sektor, politikere; disse miljøene står for store verdier og fremover kan disse kombinasjonene gi enorme muligheter. Aldri tidligere har vi hatt muligheten til å bygge noe for nasjonen, som vi har nå!

Gripe muligheten: Vi må ha et helhetlig økosystem som vektlegger innovasjon, forskning, men også innføring og tilgang til nye medisiner, sa Karita Bekkemellem på arrangementet «Fremtidens kliniske studier.»

– HelseOmsorg21 var starten på legitimering av industrisamarbeid. Vi må nå fokusere på hvordan vi – sammen – kan utnytte det potensiale vi har. Og, vi kan knapt få en tydeligere marsjordre fra helseministeren gjennom hans sykehustale og Helsenæringsmeldingen tidligere i år, sa Bekkemellem.

Samfunnsansvar

Både Maiken Engelstad, Avdelingsdirektør Helse- og omsorgsdepartementet og Cathrine Lofthus, Administrerende direktør, Helse Sør-Øst, fremhevet viktigheten av nærmere samarbeid mellom næringsliv, akademia, forskning og det offentlige, noe LMI også fokuserte på.

Prioriteringer: Cathrine Lofthus sa at ledere på sykehusene må prioritere å skape arenaer for samarbeid med næringslivet.

– Det er umulig å stå her fra legemiddelindustrien og ikke bli glad over hvor mange som er her i dag og som fremhever nettopp samarbeid. Da jeg startet for ti år siden, da ble vi ikke invitert til et eneste møte. Vi stod utenfor og så inn. Vi vil fortsatt inn denne døren, men nå er den hvert fall åpnet.

– Vi har alle et samfunnsansvar for å komme med løsninger til de faglige helsemiljøene våre. Et samfunnsansvar for å redde flere liv, forebygge sykdommer og bedre livskvaliteten til pasienter, sa Bekkemellem.

– Se til Danmark

Det var totalt ni foredragsholdere i løpet av arrangementet, alle med sine ekspertområder rundt kliniske studier. De fleste viste til Danmark, et land det er naturlig at Norge sammenligner oss med, og hvordan deres modell fungerer. I Danmark har de satset på dette feltet for flere år siden.

Steinar Aamdal, Professor Emeritus UIO og Senior Medical Advisor, Ultimovacs, påpekte at hvis vi som kun har 5,3 millioner innbyggere, skal konkurrere med Frankrike, Tyskland og Storbritannia, så er det noen ting vi burde lære av fra Danmark.

– Per nå, så ligger vi langt etter. De har investert. De har gått sammen med industrien. I Norge har det vært en negativitet med tanke på industrisamarbeid. Denne uviljen står i veien for å tiltrekke oss kliniske studier til Norge, sa Aamdal.

Også Lofthus, i Helse Sør-Øst fremhevet dette. Hun påpekte viktigheten av samarbeid med næringslivet for å optimalisere innovasjon og verdiskapning.

– Det handler om at ledere må prioritere samarbeid med næringsliv, forskning og innovasjon. Vi må skape arenaer for samarbeid og næringsliv, etablere og utvikle infrastruktur og fasiliteter, samt legge til rette for finansiering som fremmer forskning og næringslivssamarbeid, sa Lofthus.

Medisinsk utvikling

Den medisinske utviklingen går i en rasende fart. Bekkemellem avsluttet innlegget med å vise eksempler på hvordan industrien har samarbeidet med offentlig sektor gjennom blant annet INSPIRE, og hvor vitalt slikt samarbeid er i utviklingen av en ny, norsk helsenæring.

­- Hvis vi ser tilbake da Nokia lanserte 3310, så tenkte vi dette var optimalt. Nå har iPhone og smarttelefoner tatt over hvordan vi kommuniserer. Det er mange lignende eksempler i vår verden. For tjue år siden, så måtte diabetes-pasienter stikkes med store nåler. Det er nå historie. Teknologisk utvikling og økt kunnskap gir pasienter bedre behandling.

– Det kommer en bølge av nye innovasjoner. Men det er fortsatt områder hvor det er et stort udekket medisinsk behov. Gjennom kliniske studier kan vi få muligheten til å tilby norske pasienter banebrytende medisin – ofte 5 til 7 år før de kommer på markedet- og sykehusene tjener penger på det.

– Vi må gripe denne muligheten. Vi må ha et helhetlig økosystem som vektlegger innovasjon, forskning, men også innføring og tilgang til nye medisiner. Vi ønsker å samarbeide på alle disse punktene- for det kommer norsk næringsliv, helsenæring og – aller viktigst – norske pasienter til gode, avsluttet Bekkemellem.