The Life Science Cluster har blitt Arena-klynge!

Våren 2019 har The Life Science Cluster (TLSC) blitt tatt opp i Arena-programmet som eies av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Programmet gir TLSC tilgang til finansiell og faglig støtte i arbeidet med å skape...

Publisert 11. oktober 2019