LMIs høringssvar om helsedata

Endringer som skal gi enklere og tryggere tilgjengeliggjøring av helseopplysninger og andre helsedata i helseregistre har vært på høring. LMI har sendt inn høringssvar.

Publisert 11. november 2019

Forslagene gjelder tilgjengelig­gjøring av helse­opplysninger og andre helsedata i helse­registre til bruk i statistikk, helse­analyser, forskning, kvalitets­forbedring, planlegging, styring og beredskap for å fremme helse, forebygge sykdom og skade og gi bedre helse- og omsorgs­­tjenester.

Endringene skal gi enklere og tryggere tilgjengeliggjøring av helse­opplysninger og andre helsedata i helseregistre. Helseregistrene er en viktig kilde til kunnskap om helse og sykdom, og for å kunne utvikle bedre tjenester til gode for den enkelte. I dag utnyttes ikke denne ressursen godt nok. Det kan være tid- og ressurskrevende å få tilgang til opplysninger fra registrene til kvalitets­forbedring, helseanalyser, forskning mv. Det gjelder særlig når det er nødvendig å koble data fra flere registre. Utfordringene begrenser også mulighetene til å ivareta formålene som opplysningene er samlet inn for. Enklere tilgang til helseopplysninger skal også bidra til mer innovasjon og næringsutvikling, mer effektiv styring og bedre administrasjon av tjenesten. Løsningene skal i tillegg gi mer effektiv register­forvaltning og bedre personvern.

Les LMIs høringssvar