HI-rapport: Ingen funn av ulovlige stoff, ulovlige legemidler eller antibiotika i undersøkt oppdrettsfisk

Den årlige rapporten «Overvåkingsprogram for legemidler, ulovlige stoffer og miljøgifter i oppdrettsfisk» er klar, skriver iLaks.

Publisert 12. november 2019