Nevroklinikken OUS ønsker industrien velkommen

- Alle er mer enn klare for å løfte vår klinikk ett skritt videre inn i forskningen. Vår visjon er å forbedre dagens behandling og gjøre oss rustet for morgendagens behandling.

Publisert 12. desember 2019

Det sa leder ved Nevroklinikken ved Oslo Universitetssykehus, Eva Bjørstad, da hun sammen med forskningsleder John-Anker Zwart åpnet dialogmøtet om satsingen deres onsdag. Målet til klinikken er å tiltrekke seg industrifinansierte og industri-initierte kliniske studier. Dialogmøtet var i regi av OUS, Inven2 og LMI, og interesserte fra både industri, klinikk og myndigheter var samlet i Domus Medica for å høre mer om klinikkens satsing og mulighetene for samarbeid. Det ble også tid til omvisning på forskningsenhetens lab og 1:1-møter med industrien.

Se intervju med John-Anker Zwart her:

Bjørstad kunne fortelle at Nevroklinikken bare er fire år gammel, men består av rundt 1000 høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere på 6 ulike avdelinger.

– Det er aktive forskningsgrupper i alle disse avdelingene, og vi ønsker å tilby et enda bedre behandlingstilbud til pasientene. Jeg er svært fornøyd med satsingen vi skal i gang med, og har store ambisjoner og forventninger om hva som kan komme ut av dette dialogmøtet, sa Bjørstad.

Viktig for pasientene

Som Ole Kristian Hjelstuen og Karita Bekkemellem i LMI skrev i Dagens Medisin onsdag, satser nå Nevroklinikken stort for å kunne tilby sine pasienter å delta i kliniske studier på de nye legemidlene industrien utvikler. Klinikken, som er en av de største nevroklinikkene i Norden, har bygget opp nødvendig infrastruktur for å legge til rette for dette. Satsingen på kliniske studier kommer på toppen av alt de kan tilby pasienter.

– Dette er virkelig å gå fra ord til handling, og et fantastisk initiativ fra Nevroklinikken, sa Veronika Barrabes, styreleder i LMI og daglig leder i Novartis. Hun var blant dem som innledet dialogmøtet.

– Nevrologi er det nest største området vi jobber innenfor, så denne satsingen er viktig både for pasientene, for klinikkens kompetanse, for oss i industrien og for Norge. Nå er det viktig at vi utfordrer hverandre og spiller hverandre gode, sa Barrabes. 

LMI har gjennom flere år jobbet for å få på plass bedre strukturer og prosesser for kliniske studier i Norge, og seniorrådgiver Monica Larsen er begeistret for initiativet fra Nevroklinikken.

– Vi skal berømme politikere og Helse- og omsorgsdepartementet for tydeligheten i signalene som gis. Likevel har det vist seg vanskelig å få implementert denne politikken i praksis. En av de viktigste løsningene er at tjenesten selv og industrien finner løsninger og sammen jobber for å få opp kliniske studier i Norge. Nevroklinikken går her foran med et godt eksempel, og jeg tror det er slike initiativ som vil gi resultater, sier Larsen.

Har egenskapene som skal til

Ole Kristian Hjelstuen understreket i likhet med Barrabes behovet for kliniske studier på nevrofeltet.

– Vårt ansvar er å være med på å forskningen raskest mulig fram til pasientene. Dette tiltaket fra nevroklinikken er ekstremt viktig og verdsatt – at hele klinikken mobiliserer, med all sin kompetanse. Vi i Inven2 stiller opp og skal heie, og vi skal sørge for at vi sammen med OUS blir en motor på dette feltet, slik at det blir vinn-vinn for pasientene, industrien og deres kompetanse, sa Hjelstuen.

Hans kollega Siri Kolle, som har ansvar for kliniske studier i Inven2, er klar på at Nevroklinikken er godt rustet for fremtidens kliniske studier, og leverer på det som er viktig for industrien. 

– Vi har vært involvert i 1500 kliniske studier, der vi har jobbet med ulike firmaer og CRO-er, og vi ser at det er en del kjennetegn som går igjen i sykehusmiljøene som lykkes: de har en engasjert klinikkledelse som legger til rette på sin enhet, de samarbeider om studiene, de leverer på de de vet de må levere på. Å gjøre studier i 2019 krever høy kompetanse, for studiene blir mer og mer komplekse. Dette er faktisk et helt eget fag. De som lykkes har delegert oppgaver til studiesykepleiere og studiekoordinatorer. De har digitale ferdigheter, og de er fremtidsrettede, fleksible og løsningsorienterte. Vi har de siste året har tett samarbeid med Nevroklinikken, og vet derfor at de har mange av disse egenskapene, sa Kolle.

Nevrologi et felt med enormt behov

Roche, Biogen, Novartis, Boehringer Ingelheim og Takeda er blant selskapene som har kliniske studier innen nevrologi, og som setter stor pris på satsingen til Nevroklinikken. Karsten Bruins Slot, medisinsk sjef i Roche, og Espen Burum-Auensen, medisinsk sjef i Biogen, fortalte på dialogmøtet om sine selskapers satsing på nevrofeltet.

Se intervju med Bruins Slot og Burum-Auensen her:

– Nevrologiske sykdommer er den viktigste årsaken til uførhet og den nest viktigste årsaken til død. Det har skjedd mye på dette feltet, men fortsatt er det slik at en del pasienter ikke har så mange behandlingsalternativer når de får diagnosen. Behovet er stort, og tillit og samarbeid mellom industri og klinikk er en grunnpillar for å få utviklingen til å gå fremover, sa Bruins Slot.

Både Roche og Biogen utvikler legemidler for en rekke nevrologiske sykdommer, blant annet multippel sklerose (MS), Alzheimers sykdom og spinal muskelatrofi (SMA).

– Vi i Biogen har som mål å være pionerer innen nevrovitenskap. Det er en stor dag i dag, og starten på enda bedre samarbeid mellom industrien og det offentlige, sa Burum-Auesen.

Flere forskere og klinikere ved Nevroklinikken presenterte sine områder og muligheter for samarbeid, blant annet innen ALS, MS, hjerneslag og kognisjon, hodepine, Parkinsons sykdom og bevegelsesforstyrrelser, epilepsi, nevromuskulære sykdommer, nevrokirurgi og søvnsykdommer.