Monica Larsen i fagrådet for persontilpasset medisin

Helsedirektoratet har etablert et fagråd for persontilpasset medisin og LMIs seniorrådgiver Monica Larsen sitter som medlem, sammen med blant andre Giske Ursin og Anne Lise Ryel.

Publisert 20. desember 2019

Helsedirektoratet har et overordnet koordinerende ansvar for oppfølging av Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten 2017–2021 og alle aktører som er tiltenkt en rolle i strategien er invitert med som medlem i fagrådet, skriver direktoratet.

Fagrådet ledes av divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Helen Brandstorp, og består ellers av disse medlemmene:

 • Abelia v/ Stephen McAdam
 • Datatilsynet v/ Ragnhild Castberg
 • De regionale helseforetakene v/ Hege Russnes, Lars Eikvar og Rune Sundset
 • Direktoratet for e-helse v/ Robert Nystuen
 • Folkehelseinstituttet v/ Gun Peggy Knudsen
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon v/ Lilly Ann Elvestad
 • Kreftforeningen v/ Anne Lise Ryel
 • Kreftregisteret v/ Giske Ursin
 • Legemiddelindustrien v/ Monica Larsen
 • Norges forskningsråd v/ Guro Eriksen
 • Norsk forening for allmennmedisin v/ Henrik Vogt
 • Norsk forening for medisinsk genetikk v/ Asbjørg Stray-Pedersen
 • Statens legemiddelverk v/ Jan-Petter Akselsen

Fagrådet skal bidra til oppfølging og implementering av anbefalingene i Nasjonal strategi for persontilpasset medisin og til at denne strategien er forankret i helsetjenesten.

Rådets aller første møte fant sted 5. desember, og Monica Larsen synes det er veldig positivt – og på høy tid- at myndighetene følger opp persontilpasset medisin-strategien.

– Vi har fremdeles hindringer i systemet vårt for at persontilpasset medisin kan utvikles og implementeres i Norge, og dette må aktørene i helsesektoren løse sammen. Dette handler om infrastruktur for molekylær diagnostikk, tilrettelegging for pasientforløp som beveger seg mellom utprøvende og ordinær klinisk behandling, og ikke minst en forståelse i helsetjenesten for hvor og når presisjonsmedisin er relevant og riktig, sier Larsen.