Grenland vil satse på legemiddelindustrien

LMI var onsdag i et møte hos «Vekst i Grenland», som nå setter i gang et prosjekt for å satse på legemiddelindustri i sin region.

Publisert 6. mars 2020
VEKST I GRENLAND: Helene Marion Norli fra «Vekst i Grenland» forteller om prosjektet. Til venstre sitter næringssjef Ken Lien i Skien kommune, næringsrådgiver Geir Lia i Kragerø kommune, LMIs Monica Larsen og prosjektleder Preben Hjallum i Helseinnovasjon Telemark.

Tre av LMIs medlemmer befinner seg allerede i regionen: Vistin Pharma, TPI og Mericon.

De startet et forprosjekt før jul og onsdag inviterte de inn LMI for å diskutere veien videre. Til stede på møtet var Helene Marion Norli, næringsutvikler i Vekst i Grenland, Preben Hjallum, prosjektleder for Helseinnovasjon Telemark, Ken Lien, næringssjef i Skien kommune og Geir Lia, næringsrådgiver i Kragerø kommune. Fra LMI stilte seniorrådgiver Monica Larsen og kommunikasjonssjef Espen Snipstad.

Fordel

I sine presentasjoner kom alle innom Grenlands viktigste fordel: Prosessindustri-kompetanse. De har lang historie med prosessindustri, noe som vil være viktig også inn mot legemiddelindustri.

Det store kunnskapsmiljøet, som også innbefatter studenter, er godt tilrettelagt for å bygge industri.

– Kunnskapen og historikken er viktige fordeler for oss, påpeker næringssjef Ken Lien.

Prosjektets mål er å øke antall arbeidsplasser. Det betyr ikke bare å satse på nyetableringer, men også ta vare på de som allerede er der. Vistin Pharma ble trukket frem som en spydspiss i Kragerø Næringspark.

– Vi skal nå omregulere til en større og bedre næringspark, kunne næringsrådgiver Geir Lia fortelle.

– Interessant

– Det er veldig interessant at Grenland har valgt ut legemiddelproduksjon som et av sine satsingsområder for vekst. Vi deler deres syn på at det er stort potensial i denne næringen som også er den type næring Norge trenger, sier LMIs Monica Larsen. – Kunnskapsbaserte næringer som er innovative og som adresserer store samfunnsbehov med global vekst er stikkord for ny næringsvekst. Her er Helsenæring og legemiddelproduksjon med sin høye verdiskaping og produktivitet midt i blinken

«Vekst i Grenland» ser for seg at dette prosjektet skal vare i halvannet år. Om noen ønsker mer informasjon, kontakt espen@lmi.no .

OM HELSENÆRING: LMIs Monica Larsen fortalte om det politiske landskapet og potensialet for norsk helseindustri.