Dette må du vite om legemiddelmangel og -beredskap i koronakrisen

Leveringsplikt, rasjonering, meldeplikt, hamstring og forsynings-utfordringer; LMIs Erling Ulltveit ser på hvilke faktorer som er viktig for medlemmer og pasienter.

Publisert 25. mars 2020
DIALOG: LMIs legemiddelmangel og -beredskapsekspert, Erling Ulltveit, oppfordrer LMIs medlemmer til å ha god dialog med legemiddelverket i henhold til deres nye restriksjoner og tiltak.

– Det kanskje mest avgjørende for våre medlemmer nå, er å gi beskjed til Legemiddelverket hvis de hører om forsynings-utfordringer, sier LMIs seniorrådgiver, Erling Ulltveit.

Statens legemiddelverk (SLV), har innført restriksjoner på parallelleksport. De har en liste med legemidler som det er helt forbudt å eksportere og en liste over legemidler som er omfattet av meldeplikt, hvilket vil si at grossistene må søke SLV om lov for å få lov til å parallelleksportere.

– Disse virkemidlene er både i forbindelse med korona, men også for å sikre god vareflyt. Som listen sier, så er noen av legemidlene påvirket av korona, men det er også legemidler som er generelt kritisk for samfunnet, som smertestillende og antibiotika, og derfor sensitive for hamstring eller fare for mangler grunnet andre uforutsette hendelser.

– Det er derfor ekstremt viktig at medlemmene våre benytter seg av denne muligheten og gir beskjed til SLV hvis de hører om leveringsutfordringer eller mistenker hamstring, forklarer han.

Leveringsplikt

Når krisen først var et faktum, fant helsemyndighetene ut at de måtte bygge opp beredskapslagrene og det er grossistene som har fått dette oppdraget. De vil derfor henvende seg til leverandørene for å få mer varer. Samtidig som mange flere land gjør akkurat det samme.

– Det er fortsatt grossister og apotek som har leveringsplikt, i henhold til norsk lovverk. Koronautfordringer har ikke ført til noen endringer her. Men, flere av medlemmene våre har allerede rapportert at, det på grunn av stor internasjonal etterspørsel, kan være vanskelig å øke leveranse vesentlig på kort sikt. Også her, anbefaler vi i LMI at hvert av de respektive selskapene tar kontakt med SLV direkte, sier Ulltveit.

Videre håndtering av situasjonen

LMI følger mangel og beredskap og andre Korona-situasjoner nøye og jobber for å kontinuerlig holde medlemmer oppdatert om hvordan situasjonene utvikler seg. Dette gjøres blant annet gjennom en Spørsmål og svar-side, samt en artikler på norsk og engelsk som oppdateres kontinuerlig med relevant informasjon fra sykehus og helsepersonell.

– Også i situasjoner med mangler eller beredskap er det viktig å gi medlemmer og offentligheten informasjon, selv om enkelte situasjoner er best håndtert med at selskapene tar kontakt med myndighetene selv. Det er viktig å påpeke at noen av disse tiltakene, som blant annet parallelleksport, er noe vi i LMI har tatt til orde for lenge og vil bli viktig fremover når flere og flere land gjør det samme, eller stopper forsyninger, sier Ulltveit.

Han viser også til at det som har blitt tydelig er behovet for en helt annen og bedre form for beredskap av legemidler og smittevernutstyr.

– Sånn som vi ser nå, så holder hvert enkelt land igjen produkter og tenker proteksjonistisk. Derfor vil både økt produksjon i Norge, samt større og bedre beredskap være viktig i fremtiden. Da hadde vi sluppet mye av det legemiddelverket gjør nå, nemlig akutt brannslukking. Problemet er at det er utfordrende å kjøpe brannskadeforsikring når huset står i full fyr. Så dette er viktige lærepunkt, sier Ulltveit, som avslutningsvis også nevner at korona i seg selv har, til nå, ikke ført til vesentlige forverringer av mangelsituasjonen.

– Det var mangelutfordringer fra før, og jeg har ikke fått tilbakemelding på at korona har ført til merkbare forverringer. Det er vanskelig å svare på hva situasjonen vil bli på sikt, da både Kina, men også faktisk nord-Italia, har mye produksjon. På kort og mellom-lang sikt derimot, ser det ut til at forsyning av legemidler går som temmelig vanlig, avslutter Ulltveit.