Industrien tilbyr sitt helsepersonell til det offentlige

I legemiddelindustrien jobber mange leger og sykepleiere, og de trengs nå i den offentlige helsetjenesten. Mange av LMIs medlemmer gir derfor sine ansatte permisjon med lønn for å melde seg til tjeneste.

Publisert 27. mars 2020

Saken oppdateres, da dette gjelder mange av våre medlemsselskaper.

LMI har vært i kontakt med flere av de store selskapene i medlemsmassen, og alle tilbyr sine ansatte med helsefaglig bakgrunn å bidra i kommune- eller spesialisthelsetjenesten nå under pandemien.Bare i Pfizer i Norge, som har 85 ansatte, jobber det 15 leger og sykepleier, og over 20 farmasøyter.

– Vi har åpnet for at våre ansatte med helsefaglig bakgrunn kan få betalt permisjon i inntil 13 uker, dersom de ønsker å jobbe som frivillige i det offentlige helsevesenet nå under koronapandemien.  Vi er glade for å kunne bidra på denne måten, det er tross alt en dugnad. Og dette gjelder ikke bare i Norge, men for vårt selskap globalt, sier daglig leder i Pfizer Norge, Sissel Lønning Andresen.

Også i MSD, som har 120 ansatte i Norge, oppfordres de ansatte til å melde seg til tjeneste.

– Vi har også til vanlig en ordning der alle ansatte kan få lønnet permisjon til å jobbe 40 timer i året med frivillig arbeid. De ansatte med helsefaglig bakgrunn har ikke denne timebegrensningen, så våre leger, sykepleier og farmasøyter kan jobbe for helsetjenesten på vår regning så lenge det er behov for det, sier direktør for myndighetskontakt, Hans Petter Strifeldt.

Også selskaper som GSK, AstraZeneca, Roche, Novartis, Lilly, AbbVie, Bayer, Merck, Lundbeck, Janssen, Biogen, Takeda og Boehringer-Ingelheim, for å nevne noen, har mange ansatte med medisinskfaglig bakgrunn, og har lagt til rette for at de kan bidra som frivillig dersom de ønsker og har mulighet det.