Høringssvar fra LMI

Publisert 3. april 2020

– Rapport fra Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp HF har sendt på høring en rapport for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser.

Dette er en oppfølging av et mandat som Sykehusinnkjøp har fått av de regionale helseforetakene om å utrede alternativer til det såkalte «17. desember 2018-vedtaket».

Denne høringen ble behandlet i LMIs markedstilgangsutvalg, underutvalg for offentlige anskaffelser.

Her kan du lese rapporten

Høringssvaret fra LMI:
Innspill – rapport om retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser