Samordning av kliniske studier på covid-19-pasienter i Norge

Helse Midt-Norge, NorCRIN-sekretariatet og Oslo universitetssykehus har på rekordtid har skaffet til veie en landsoversikt over alle pågående og planlagte kliniske studier på covid-19-pasienter, skriver Norcrin.

Publisert 3. april 2020