Skal alder være et avgjørende prioriteringskriterium?

Beslutninger på gruppenivå kan ramme ekstra hardt for pasienter som er vesentlig yngre enn gjennomsnittet - dersom de er så uheldig å få en sykdom som i hovedsak rammer dem som er eldre.

Publisert 29. mai 2020

Line Walen (LMI), Einar Torkilseng (BMS), Kristin Svanqvist (Amgen) og Veronica G. Gran (Novartis) har foretatt en gjennomgang av alle ferdigstilte metodevurderinger hvor det var beregnet alvorlighetsgrad, og hvor Beslutningsforum hadde konkludert, fra perioden 2015 til april 2020, for å avdekke hvordan alder er en faktor i alvorlighetskriteriet.


Les hele saken fra Dagens Medisin 28.05.2020 under: