Targovax inngår samarbeid med Oblique Therapeutics

Targovax har inngått en avtale med det svenske biotek-selskapet Oblique Therapeutics om å utforske potensialet for å kombinere sine teknologiplattformer.

Publisert 29. juni 2020

Oblique Therapeutics har utviklet en unik metode for å lage nye antistoffer mot kreftmål som ellers er krevende å angripe. Disse inkluderer intra-cellulære mål slik som mutert RAS, men for at dette skal fungere må antistoffene blir transport inn i cellene. Dette er utfordrende å få til med dagens teknologi. Konseptet som selskapene planlegger å undersøke er om ONCOS virus kan benyttes som vektor for å transportere Obliques antistoffer inn i kreftceller.

– Hvis denne kombinasjonen virker, vil vi kunne produsere antistoffer mot mutert RAS direkte i kreftsvulster og derigjennom både forsterke og øke presisjonen på ONCOS anti-kreft egenskaper. Vi jobber aktivt med å finne nye muligheter for å videreutvikle ONCOSplattformen som målrettet immunterapi mot mutert RAS. Samarbeidet med Oblique er en veldig spennende og innovativ strategi for å oppnå dette, sier Dr. Victor Levitsky, forskningsdirektør i Targovax en pressemelding fra selskapet.

Vil kunne utvides

I avtalen ligger det at partene i fellesskap skal utforske om ONCOS og Abiprot teknisk lar seg kombinere og om kombinasjonen virker og viser anti-kreft egenskaper i prekliniske forsøk. I første omgang er det mutert RAS som er målet, men hvis konseptet lykkes vil det kunne utvides til flere intra-cellulære mål.

– Vi er svært glade for å inngå dette partnerskapet med Targovax, som kan utvide mulighetene for at våre Abiprot-antistoffer kan nå mål som er vanskelig tilgjengelig inne i kreftceller. RAS er et av de vanligst muterte kreftgenene, men har vist seg svært vanskelig å angripe med konvensjonell terapi. Gjennom vår Abiprot-plattform har vi identifisert nye mål på mutert RAS og utviklet funksjonelle antistoffer mot disse. ONCOS-plattformen kan gi oss en effektiv metode for å transportere disse antistoffene inn i kreftcellene. Hvis dette konseptet viser seg å være en suksess, vil det kunne utvide mulighetene for hva som kan adresseres med antistoffer til et stort antall intra-cellulære kreftantigener, sier dr. Sreesha P Srinivasa, Ph.d., forskningsdirektør i Oblique Therapeutics.