Pharmaq kjøper Fish Vet Group og styrker sin laboratorie- og miljøtesting

Pharmaq øker tilstedeværelsen i sentrale markeder ved oppkjøpet av Fish Vet Group, og utvider porteføljen innen analyser som tilbys av Pharmaq Analytiq.

Publisert 2. juli 2020

Pharmaq, som ble kjøpt opp av amerikanske Zoetis i 2015, øker analysekapasiteten til oppdrettsnæringen ved oppkjøpet av Fish Vet Group. Sammen vil de oppnå bedre løsninger innen fiskehelse. Ifølge iLaks.no ble Fish Vet Group solgt til Pharmaq for 14,4-14,7 millioner pund i kontanter.

Fish Vet Group har hovedkontor i Inverness i Skottland, med tilhørende diagnostiske laboratorier der, samt i Norge, Irland og Chile, hvor selskapet også tilbyr veterinærtjenester og bakteriologi-, histologi- og PCR-tjenester. For å bistå fiskeoppdrettere med å overholde strenge miljøstandarder tilbyr Fish Vet Group undersøkelser og analyser for å overvåke potensielle miljøvirkninger og sikre ansvarlig behandling av fiskesykdommer som en del av en bærekraftig akvakulturindustri. Tester og medfølgende analyser fra Fish Vet Group hjelper produsenter med overvåkning av fiskehelse i oppdrettsanlegg, analyser til hjelp for etablering av anlegg på nye steder, sedimentanalyser og informasjon som kreves av regulatoriske myndigheter. Laboratorieanalysene omfatter bl.a. taksonomi av marine bunnorganismer og bunnorganismer i ferskvann, kjemiske analyser av sedimenter og analyser av vannkvalitet.

– Kan tilby enda bedre utvalg av løsninger innen fiskehelse

– Oppdrett av fisk for å møte etterspørselen fra verdens voksende befolkning samtidig som det tas hensyn til miljøet, er av avgjørende betydning for en sunnere og mer bærekraftig fremtid. Innovative styringsverktøy for fiskehelse, som omfatter et bredt spekter av produkter og tjenester, vil bidra til at vi kan oppfylle kundenes behov på en bedre måte. Vi er svært glade over å kunne ønske Fish Vet Group velkommen til Pharmaq og at vi sammen kan tilby oppdrettere et enda bedre utvalg av løsninger innen fiskehelse, sier Rob Kelly, Executive Vice President og President of International Operations i Zoetis, eier av Pharmaq.

Blir en del av Pharmaq Analytiq

Fish Vet Group er en del av Benchmarks dyrehelsedivisjon og er verdens største leverandør av dedikerte evidensbaserte veterinærtjenester, diagnostiske teknologier og miljøovervåking til akvakultursektoren. Jan Petter Berg, Global Manager i Fish Vet Group, er svært glad over å bli en del av teamet i Pharmaq Analytiq.

– Det gjør at vi kan utvide vårt tilbud innen fiskehelse-, miljø- og diagnosetjenester. Vi ser frem til å fortsette å levere tjenester til våre kunder og å fremme god fiskehelse i oppdrettsanlegg over hele verden, sier Berg.

I tillegg til vaksiner og fiskehelseprodukter tilbyr Pharmaq også vaksineringsmaskiner og -tjenester fra Pharmaq Fishteq og analysetjenester fra Pharmaq Analytiq som Fish Vet Group nå vil være en del av. Pharmaqs forsknings- og produksjonsanlegg er basert i Norge med global tilstedeværelse i kommersielle fiskeoppdrettsmarkeder.