LMIs høringssvar om genteknologiloven

LMI har sendt inn to høringssvar på høringen om endringer i genteknologiloven; ett for humanhelse og ett for fiskehelse.

Publisert 3. august 2020

Klima- og miljødepartementet har sendt forslag til tre endringer genteknologiloven på høring. LMI var ikke en av høringsinstansene, men sender inn svar likevel, da våre medlemmer i høyeste grad berøres av endringsforslagene.

Høringsnotatet fra Klima- og miljødepartementet

Høringssvaret fra LMI (fiskehelse)

Høringssvaret fra LMI (humanhelse)