Høringssvar fra LMI

Les LMIs høringssvar til forslag til endringer i apotekloven §6-6

Publisert 30. september 2020

Høring: forslag til endringer i apotekloven § 6-6

LMI er en bransjeforening for selskaper som utvikler, produserer og omsetter legemidler til den norske helsesektoren. Blant LMI sine medlemsfirma finner vi både firma som selger originale biologiske legemidler, biotilsvarende legemidler og en kombinasjon av disse.

Før selve høringsnotatet diskuteres, er det viktig for LMI å fremme at alle biologiske legemidler, originaler og biotilsvarende, godkjent av legemiddelmyndighetene er trygge, effektive og av høy kvalitet. Biologiske legemidler er viktige i behandlingen av alvorlige sykdommer.

LMI støtter biotilsvarende legemidler sin rolle i et konkurranseutsatt og bærekraftig marked for biologiske legemidler. Ressursbesparelsene som oppnås, bør bidra til å gi pasienter bedre tilgang til innovative behandlinger. Under følger våre kommentarer til høringsnotatet og selve endringsforslaget.

Les hele høringssvaret her.

Høringsbrevet
Høringsnotat
Høringsinstanser