Høringssvar fra LMI

Les LMIs høringssvar til Forslag til endringer i liste over legemidler som kan omsettes utenom apotek.

Publisert 30. september 2020

Legemiddelindustrien (LMI) viser til høringsbrev av 2. juli 2020 med forslag til endringer i LUA-listen.


Forslagene til nye oppføringer på LUA-listen er velbegrunnede og LMI støtter alle oppføringene med de begrunnelsene som SLV anfører. Etter LMIs mening er det viktig at LUA-ordningen forblir en relevant salgskanal for reseptfrie legemidler (OTC). Skal den være det, må tilbudet innenfor de ulike kategoriene oppdateres og fornyes. Det mener vi at dette høringsforslaget bidrar med.

Les hele høringssvaret her.