Statsbudsjettet: 3,8 milliarder til covid-19-vaksine

Regjeringen foreslår at det bevilges nærmere 3,8 milliarder kroner til vaksine mot covid-19. I tillegg økes bevilgningen til andre vaksiner med 50 millioner kroner.

Publisert 7. oktober 2020

Bevilgningen til covid-19-vaksine gjelder både selve vaksinen og vaksinasjonen.

– Vi skal ta Norge ut av koronakrisen. Vi skal sikre godt smittevern og god behandling i helsetjenesten. Derfor foreslår regjeringen i statsbudsjettet for 2021 å bevilge 10,6 milliarder kroner til å en rekke koronatiltak, slik som innkjøp av vaksiner og vaksinasjon, styrking av sykehusene, utvidelse av det nasjonale smittesporingsteamet, ytterligere oppbygning av beredskapslageret for legemidler og testing ved grenseoverganger, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Inge Johansen, seniorrådgiver i LMI, med vaksine som ett av sine spesialfelt, er fornøyd med regjeringens satsing på vaksiner, sett i lys av situasjonen Norge og verden er i akkurat nå.

FORNØYD: Inge Johansen, LMI

– Vaksiner er viktig for folkehelsen, og god folkehelse er viktig for å ha et velfungerende samfunn, både under korona og i ordinær «fredstid». Dette reflekteres spesielt i statsbudsjettet for 2021, hvor covid-19-vaksinen vil være noe av det som får samfunnet tilbake til normal tilstand igjen. Vi er midt i en alvorlig pandemi, og dette preger statsbudsjettet på alle måter. Regjeringens bevilgning på 3,77 milliarder til covid-19-vaksine og vaksinasjon anerkjenner vaksiners plass i folkehelsen. Vi har i tillegg ventet på bevilgninger til et voksenvaksinasjonsprogram, og vi håper og tror at vi ser starten av dette i statsbudsjettet, med en økning på 50 millioner kroner til andre vaksiner. Det vil si blant annet influensavaksine og pneumokokkvaksine, som også er det Folkehelseinstituttet har anbefalt at innføres først. Dette er en investering som vil gi en redusert belastning på et allerede presset helsevesen. Covid-19-vaksinasjon er naturlig nok prioritert, og erfaringene vil kunne gi et kunnskapsgrunnlag for innføring av voksenvaksinasjonsprogram. I tillegg ser vi at influensavaksine som blir finansiert av arbeidsgiver, blir skattefritt. Det er også et steg i riktig retning, sier Johansen.

Les pressemeldingen fra regjeringen:

Regjeringen ruster helsetjenesten for videre koronainnsats