Forenklet søkeprosess for konseptgodkjenning

LMI har utviklet et nettbasert søknadsskjema som skal forenkle prosessen for helsepersonellforeninger som søker om konseptgodkjenning for sine kurs og møter.

Publisert 9. oktober 2020

Arrangementer i regi av helsepersonellforeninger, som industrien skal støtte eller delta som utstillere på, må være konseptgodkjent av LMI. For at et arrangement skal bli konseptgodkjent, må det være i tråd med LMIs gjeldende regelverk for samhandling mellom industri og helsepersonell og/eller pasientforeninger. Det er blant annet krav om faglig program, som også må være av en viss varighet, det er regler for servering og et vilkår om at arrangementet avholdes på egnet sted.

Alle søknader om konseptgodkjenning må sendes minimum 60 dager før arrangementet er tenkt avholdt.

I det nye nettbaserte skjemaet blir man bedt om å ha klart program og invitasjon til utstillere for opplasting, samt tall for budsjett og generell informasjon om arrangementet. Alt dette er påkrevet informasjon i søknaden.

BEHANDLER SØKNADENE: Ramona Melanie Eichenberger

Ramona Melanie Eichenberger, seniorrådgiver i LMI og en av dem som behandler konseptsøknadene, sier de i 2019 tok imot 108 søknader.

– De fleste arrangementene er i tråd med regelverket og blir godkjent av oss, men ofte kreves det at vi gir en god del veiledning før vi kommer dit. Formålet med det elektroniske søknadsskjemaet er å gjøre det lettere for søker å forstå hva som kreves, blant annet gjennom å sikre at søker laster opp all relevant dokumentasjon og informasjon. Vi må selvsagt fremdeles gjøre en vurdering av arrangementet, blant annet av programmet, lokasjon og budsjett. I det elektroniske skjemaet får man nå beskjed om å laste opp påkrevde vedlegg underveis i søknadsprosessen, slik at dette ikke må etterspørres i etterkant. Dersom informasjonen ikke er tråd med regelverket, får man ikke gå videre i søknadsprosessen. Alt dette vil gjøre prosessen enklere både for søkerne og for oss i LMI-administrasjonen, sier Eichenberger.

Søknadsskjema og veiledning:

Konseptgodkjenninger