Dette er viktig når den aller første strategien for sjeldne tilstander lages

Norges første nasjonale strategi for sjeldne diagnoser skal utarbeides og Karita Bekkemellem blogger om hva den bør inneholde.

Publisert 26. oktober 2020

Vi er mange som har store forventninger til dette viktige strategiarbeidet, hvor en forutsetning for å lykkes er en god målformulering. Vi går ut ifra at Helsedirektoratets prosjektgruppe har arbeidet med gode mål som gir en tydelig retning for hvordan sjeldenområdet skal møte fremtiden, og hvordan det norske samfunnet skal ivareta personer med sjeldne tilstander.

Les hele bloggen her på Dagens Medisin her.