Starter arbeidet med å kartlegge trender som får betydning for legemiddelindustrien i fremtiden

Strategi- og analyseselskapet, inFuture, er engasjert for å gjennomføre en fremtidsstudie for LMI. Arbeidet med dette starter på LMIs digitale strategisamling 12. november.

Publisert 6. november 2020
Camilla Tepfers i inFuture, som er et ledende rådgivningsmiljø innen fremtidsstudier, strategi og innovasjon, skal lede arbeidet med fremtidsstudien.

Camilla Tepfers, i inFuture, har omfattende erfaring med fremtidsstudier, og vi har spurt henne hva denne fremtidsstudien egentlig dreier seg om.

– Koronakrisen har akselerert trender. Vi har fått en ketsjup-effekt, hvor noen av de utviklingstrekkene vi så før krisen er blitt ytterligere akselerert. Det er blitt tydelig for oss alle at gode legemidler er viktig. I tillegg er vi for eksempel blitt lyndigitaliserte. Før koronakrisen var det 28 prosent av fastlegene som tilbød digitale konsultasjoner. Nå er det tallet gått opp til 96 prosent. I dette bildet kommer fremtidsstudien inn. Det er et oppdrag for å kartlegge trender som får betydning for legemiddelindustrien frem mot 2030, sier Tepfers.

Camilla Tepfers forteller her hva fremtidsstudien går ut på.

Fremtidsstudien har til formål å understøtte strategiutviklingen for LMI, og blant annet skal den avdekke den strategiske blindsonen.

– Og med det så mener vi de trendene som er viktige frem mot 2030, og hvem som bestemmer om de er viktige eller ikke. Jo, det er det medlemmene som gjør. Vi skal finne ut hvor beredskapen til å utvikle disse mulighetene og forsvare seg mot utfordringene er lav. Så blindsonen er altså de trendene som medlemmene mener på den ene siden er viktig, men hvor dagens beredskap er lav. Dette vil danne et underlag for å utvikle den nye strategien for LMI.

Hvordan gjøres denne fremtidsstudien? Hvem er involvert, og hvordan skal de jobbe med dette?

– Her er det viktig at LMIs medlemmer er involvert, og det vil de bli på flere måter. Vi starter allerede nå på strategisamlingen 12. november, hvor de som deltar vil spille inn hvilke tema de vil at trendanalysen skal dekke. Deretter gjennomfører vi en rekke intervjuer, både internt i LMI, og med medlemmer. Basert på strategisamlingen, og intervjuene, så gjennomfører vi en bred litteraturgjennomgang. Da går vi inn i forskning, vi ser på statistikk, analyse og rapporter. Ut av dette kommer trendanalysen. Medlemmene vil så bli involvert i fremtidssamlinger, hvor de evaluerer hvilke trender som er viktige, og hvor god beredskap de mener vi har på disse trendene. Resultatet er den strategiske blindsonen, forklarer Tepfers.

Hva er tidslinjen for dette arbeidet?

– Vi starter nå i november, sammen med en prosjektgruppe i LMI, frem til slutten av februar/begynnelsen av mars. Da vil fremtidssamlingene bli avholdt. Deretter vil vi rapportere resultatet av disse fremtidssamlingene på generalforsamlingen som LMI har i midten av mars. Det vil være endepunktet på selve fremtidsstudien, men samtidig starten på strategiutviklingen, som LMI skal gjøre, og som vil ha sin endelige avrapportering til strategisamlingen i november 2021.

Hva kan LMI få ut av en slik studie, og hvordan kan vi bruke den i vårt arbeid videre?

– Man kan jo stille seg spørsmål om man kan si noe fornuftig om fremtiden i det hele tatt. Svaret på det er ja. Studier viser at selv det som oppfattes å være brå og overraskende skift, viser seg i ettertid å kunne være fullt ut observerbare på forhånd. Grunnen til det er at fremtiden ikke er likt distribuert. Altså kommer utviklingen tidligere noen steder, i noen sektorer eller for noen demografier, eller noen markeder. Dermed kan fremtiden observeres. Det dere får ut av studien, blant annet, er denne nye innsikten, ved å systematisere dette i arbeidet. Det er også veldig viktig med involvering fra medlemmene, gjennom de forskjellige stegene jeg har nevnt, og dermed blir også fremtidsstudien en form for samtaleverktøy med medlemmene. Til sist vil jeg si at resultatet av denne prosessen vil være et godt grunnlag, også for dialog med eksterne aktører, som politikere og andre, sier Tepfers.