Hva skal vi leve av etter oljen? Denne næringen kan være svaret

Satsingen på livsvitenskap kan bli katalysatoren som gjør Norge til en ledende nasjon på et felt som skaper innovasjon, næring og arbeidsplasser for fremtiden.

Publisert 14. januar 2021

Norge trenger å styrke næringer som skal bidra med inntekter ved siden av olje- og gassnæringen. Livsvitenskap er en slik næring og Norge har store muligheter til å ta del i denne utviklingen.

Det skriver Karita Bekkemellem sammen med CEO i Forskningsparken, Bjørn Erik Reinseth, i Aftenposten Viten i dag.