Kronikk i VG: Momentet for norsk vaksineproduksjon er nå

Karita Bekkemellem skriver i VG sammen med lederne i LO, NHO, Norsk Industri og Industri Energi at tiden er inne for norsk vaksineproduksjon.

Publisert 5. mars 2021

Koronapandemien har påført Norge enorme utgifter og rekordhøy arbeidsledighet. Allerede før den inntraff viste OECD-tall at Norge står overfor en stor eksportutfordring. Vi trenger nye næringer som gir økte eksportinntekter og nye jobber over hele landet. Norsk vaksineproduksjon vil bidra med nettopp dette— og stille oss sterkere ved neste krise.

Verdens vaksinebehov er enormt og voksende. Markedet omfatter mye mer enn vaksiner mot korona og influensa— det er anslått at infeksjoner tar 17 millioner liv årlig. Vaksiner blir også viktig i behandling av blant annet kreft og diabetes. Det globale markedet er estimert å være på 47 milliarder dollar og det forventes en årlig vekst på 10% mot 2027. Dette peker på et stort potensial for å skape bærekraftige kommersielle virksomheter. Men hvordan kan Norge ta en del av dette markedet?

Les hele kronikken her.

Les hele rapporten om Senter for norsk vaksineproduksjon og innovasjon her.