Info om persontilpasset medisin fra ECPC

European Cancer Patient Coalition (ECPC) har laget en utmerket guide til og om persontilpasset medisin.

Publisert 8. mars 2021

Brosjyren, som er på engelsk, beskriver meget godt hva persontilpasset medisin er og hvilken forskjell det kan utgjøre for pasienter.

Kreftforskere og kreftleger har ledet an, slik at det nå er en betydelig
antall persontilpassede behandlinger som kan tilbys pasienter, hvorav noen gir overlegne resultater for pasienter over hele Europa. Imidlertid er persontilpasset medisin mer komplisert sammenlignet med eksisterende behandlingsmetoder.

Det er viktig at pasienter er godt informert om muligheter og utfordringer som persontilpasset medisin gir, så at de kan ta de beste og mest informerte beslutningene. For å gi informasjon om noen av mulighetene ved persontilpasset medisin og adressere noe av utfordringene, har European Cancer Patient Coalition bestemt seg for å lage denne brosjyren som vil svare på alle de viktigste spørsmålene rundt dette temaet.

Se brosjyren her.