Feiret med kakefest

Stortingsvedtaket om utredning om forhåndskjøpsavtaler skapte optimisme for norske legemiddelprodusenter – ikke minst i Sandefjord. Det var det kakefest i dag.

Publisert 20. mai 2021
INVITERTE TIL KAKEFEST: Administrerende direktør Åge Nærdal i Norvax ønsket velkommen. Her sammen med LMIs Karita Bekkemellem og ordfører Bjørn Ole Gleditsch.

– Vi markerer denne dagen med kake fordi Stortinget i dag vedtar en enstemmig innstilling fra Helse-og omsorgskomiteen med følgende ordlyd: Stortinget ber Regjeringen utrede og om mulig inngå forhåndskjøpsavtaler med private aktører som ønsker å etablere norsk vaksineproduksjon. Forhåndskjøpsavtaler var mekanismen som både EU og USA brukte for et års tid siden for å sette fart i utvikling og produksjon av vaksiner mot Covid-19, sa daglig leder Åge Nærdal i Norvax (tidligere Ecam), da han ønsket velkommen til markeringen – i korrekt smittevernsmessig omfang.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR: Åge Nærdal.

Nøkkelen er risikoavlastningen slike avtaler gir – som igjen fører til at de private investorene kommer på banen.

– Norsk Vaksinefabrikk vil først tilby lisensproduksjon for andre utviklere. Parallelt med ombygging og installasjon av produksjonsutstyr starter vi et forskningssamarbeid med SINTEF for å utvikle vår egen mRNA-vaksineplattform, kunne han fortelle.

Storskala-planer

Planen innebærer vaksineproduksjon i stor industriell skala, og de regner med å kunne produsere så effektivt at de kan levere vaksiner til COVAX for bruk i lav- og middelinntektsland. Kapasiteten for fylling av vaksiner i hetteglass vil være tilstrekkelig til at de kan produsere vaksiner til å dekke Norges befolkning på en uke.

– Det globale vaksinemarkedet var på cirka 47 milliarder dollar i 2019, med forventninger til cirka 10 prosent vekst årlig. Med pandemien har markedet eksplodert, og er i år på over 100 milliarder dollar. Det er klart at vi i Norge må være med på å konkurrere i dette markedet. Norge har en velutdannet befolkning med mange kompetente farmasøyter, kjemikere, bioteknologer, mikrobiologer, prosessingeniører og prosessoperatører. Og sist, men ikke minst, har vi i Norge tradisjon for godt samarbeid i flate organisasjoner, der medarbeidere får og tar ansvar, sa Nærdal til politikere og organisasjonsrepresentanter.

Berømmet politikerne

– Jeg har jobbet i industrien i 12 år, og det har hele tiden vært en drøm å klare å realisere mer industri og produksjon for legemidler, sa LMIs Karita Bekkemellem. Hun berømmet innsatsen Åge Nærdal har lagt ned og trakk frem at dette ikke bare handler om eksportverdier, men at det også er bistandspolitikk, det at vi har mulighet til å realisere produksjon i Norge, som kan bistå med trygghet i de fattigste delene av landet.

Hun berømmet også Stortinget og prosessen frem til at vi er der vi er nå.

– Politikerne har stilt opp for vår industri på alle de møteplassene vi har hatt i lang tid, sa Bekkemellem. Hun trakk frem både Legemiddelmeldingen og Helsenæringsmeldingen – og pekte på betydningen Helse Omsorg21 har hatt, som Ap var fadder for den gangen – i retning av Terje Aasland (AP) i næringskomiteen, som var blant gjestene.

Aasland kvitterte med å gratulere med dagen, til alle som har stått på for å skape fokus på helseindustri i Norge og de mulighetene som ligger der.

– For de er ganske fantastiske, det har ikke minst Karita og alle dere som er i den helseindustrien sørget for at har kommet frem til beslutningstakerne i løpet av den siste tiden, på en god måte. Det tror jeg er grunnlaget for at Stortingets vedtak ble slik i dag, sa Terje Aasland.

Han pekte på at det Stortinget vedtok i dag ikke er tilstrekkelig over tid, men det kan være et startpunkt.

– Vi trenger helseindustrien, vi trenger eksportinntektene – handelsbalansen er urovekkende dårlig – og dere kan bidra til at den trenden snus, sa han.

Arild Theimann i Industri Energi trakk frem det gode samarbeidet om SEVI-rapporten, som NHO, LO, LMI, Norsk Industri og Industri Energi står bak.

– Den ble jo en kokebok, og vi som organiserer farmasøytisk industri er glade for at vi nå er i gang.

GRATULERTE: Terje Aasland (AP) gratulerte med dagen. Til høyre: Arild Theimann i IndustriEnergi, som trakk frem samarbeidet med SEVI-rapporten som en god kokebok for vaksineproduksjon.
DRØMMER OM MER PRODUKSJON: LMIs Karita Bekkemellem ønsker mer produksjon av legemidler i Norge.
MARKERTE STORTINGSVEDTAKET: Norvax inviterte til en markering i Sandefjord i dag. Fra venstre: Kristin Schoultz (Chief BizDev Officer (CBO) I Norvax), Silje Aubert (Chief Operations Officer (COO) I Norvax, Bjørn Ole Gleditsch (ordfører I Sandefjord), Terje Aasland (Stortingsrepresentant for AP), Karita Bekkemellem (administrerende direktør i LMI), Åge Nærdal (administrerende direktør i Norvax) og Arild Theimann (spesialrådgiver i IndustriEnergi).