Nærmere målet om desentraliserte kliniske studier: Får Pilot Helse-midler

Et stort offentlig-privat konsortium, med Vestre Viken HF i spissen og LMI som aktiv partner, er tildelt 300 000 kroner av regjeringens Pilot Helse-midler.

Publisert 4. juni 2021
NÆRSYKEHUS: Borte bra, hjemme best. Foto: Sykehuset Østfold

Med desentraliserte studier er målet at studiene kan komme dit pasientene er, i stedet for at pasientene må komme dit studiene er. Midlene som nå er tildelt, skal konsortiet bruke til et forprosjekt for å finne ut hva som må på endres av infrastruktur og arbeidsmåter for å få på plass desentraliserte studier i Norge. Forprosjektet skal forhåpentligvis føre til et hovedprosjekt.

Prosjektet har tittelen Decent – Decentralized clinical trials in Norway, preparing the ecosystem of clinical studies and eHealth solutions for the future (lenke kommer), og er ett av 29 prosjekter som har fått støtte fra regjeringens Pilot Helse i siste tildelingsrunde. Forskningsrådet fikk inn 100 søknader

– Gledelig og viktig

Hege Edvardsen, seniorrådgiver i LMI og én av flere primus motorer i prosjektet, er svært fornøyd med tildelingen.

SENIORRÅDGIVER: Hege Edvardsen

– Dette er svært gledelig! Hovedmålet med pilotprosjektet er å organisere for desentraliserte kliniske studier, pilotering og implementering av eHelse-innovasjoner i norsk helsetjeneste. Implementering av desentraliserte studier er essensielt for å oppnå målene i Handlingsplanen for kliniske studier om å øke antall kliniske studier og gi alle norske pasienter lik tilgang til kliniske studier, uavhengig av bosted. Flere andre land har etablert nasjonale initiativer for desentraliserte kliniske studier for å rigge seg for fremtiden, og vi mener Norge har gode forutsetninger for å lykkes i den internasjonale konkurransen her, med en befolkning med høy digital kompetanse, et solid helsevesen, god infrastruktur, unike helsedata og politisk enighet om at vi skal løse de andre utfordringene, sier Edvardsen.

I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-202327 fremheves det at teknologien
åpner for at spesialisthelsetjenester i større grad bør flyttes hjem til pasientene. Dette vil også reflekteres i hvordan kliniske studier gjennomføres. I et land som Norge hvor folk bor spredt og mange sykehus er små, må de samme teknologiske mulighetene utnyttes til å gjennomføre desentraliserte studier.

Nasjonal handlingsplan for kliniske studier

20 offentlige og private partnere

I konsortiet er det foreløpig følgende partnere: Vestre Viken (prosjektledere), Sykehuset Østfold, Sykehuset Innlandet, Stavanger Universitetssykehus, Sunnaas sykehus, Inven2, LMI, Norwegian Smart Care Cluster, Norway Health Tech, Oslo Cancer Cluster, Youwell, MED.hjelper-prosjektet, Halogen, DNV, Novartis, BI, AstraZeneca, Bayer, Novo Nordisk og Roche.

Til hovedprosjektet er det åpning for andre som også ønsker å delta – interresserte kan ta kontakt med hege.edvardsen@lmi.no

Fornøyd prosjektleder

Kristine Kleivi Sahlberg er forsknings- og innovasjonsjef i Vestre Viken, og i likhet med Edvardsen svært fornøyd med tildelingen.

FORSKNINGSSJEF: Kristine Kleivi Sahlberg

– Det er veldig positivt med støtte til et prosjekt som vil bidra til at Norges vertskapsattraktivitet for kliniske studier opprettholdes. Økt desentralisering av behandling med økt hjemmeoppfølging, digitale konsultasjoner og tettere samarbeid med kommunene er en viktig del av hverdagen til helseforetakene i Norge allerede i dag, men har i mindre grad blitt utnyttet i studiesetting. Samarbeidet mellom helsetjenesten og industrien er helt sentralt for å få på plass desentraliserte studier i Norge og vi ser frem til videre utvikling av dette prosjektet, sier Sahlberg.

Konsortiet skisserer disse potensielle fordelene ved desentraliserte kliniske studier

Pilot Helse er et av tiltakene i regjeringens satsing for bærekraftig helsenæring. Målet er å gi virksomheter i offentlig og privat sektor mulighet for sammen å etablere et behovsdrevet innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenesten og verdiskaping i norsk næringsliv, og  å gi løsninger som gjør at helsetjenestene kommer raskere ut til pasienter og innbyggere.

– Helsetjenestens interesse for å ta i bruk nye løsninger og helsenæringens evne til å utvikle nye produkter og tjenester har trolig aldri vært sterkere enn nå. Samtidig har norsk helsenæring en sterk vekst. COVID-19-pandemien har også bidratt ytterligere til dette. Lanseringen av Pilot Helse nå treffer derfor behovet i helsesektoren og næringsmuligheiene veldig godt, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Les mer om kliniske studier