Ny temaside om avanserte terapier (ATMP)

Genterapi, celleterapi og vevsterapi, hva er det egentlig? Og hvilke muligheter og utfordringer gir disse behandlingene? Les og lær på vår temaside om ATMP (avanserte terapier).

Publisert 15. juni 2021

Se temasiden om avanserte terapier

Med avanserte terapier menes medisiner basert på gener (genterapi), vev (vevsterapi) eller celler (celleterapi). På fagspråket kalles dette Advanced Therapies Medicinal Products (ATMP). Med slike avanserte terapier kan man i dag behandle sykdommer som det tidligere ikke fantes behandling mot, og som en ny behandlingsmetode for ulike typer kreft, hjertesykdom, tarmsykdom og øyesykdom, for å nevne noe. Ett eksempel på ATMP som brukes i Norge er CAR-T-terapi til behandling av enkelte typer blodkreft.

Behandlingene er basert på gener, vev eller celler, i motsetning til tradisjonelle legemidler som er basert på kjemiske eller biologiske forbindelser. Per mai 2020 er det 10 slike legemidler med markedsføringstillatelse i Europa, men flere hundre nye terapier testes ut i kliniske studier.

Men utviklingen går fort, og begrepene er mange, så det gjelder å følge med i timen. LMI og LMIs ATMP-utvalg har derfor utarbeidet en temaside om ATMP, som vil holdes løpende oppdatert.

– Vi ser at det er generelt et behov for å øke kunnskapen om disse nye typene behandlingene, som er med på å endre pasientbehandlingen innenfor mange terapiområder. Her trenger vi et felles løft for å øke kunnskapsnivå både hos industri, offentlige myndigheter og andre aktører, som klinikere og annet helsepersonell, og også hos folk flest. Vi kommer til å jobbe mye med dette viktige feltet fremover og lanseringen av denne temasiden er et av tiltakene, sier Hege Edvardsen. Hun er seniorrådgiver innen forskning og utvikling i LMI, og koordinerer LMIs ATMP-utvalg. Utvalget ledes av Kristin Svanqvist i Amgen.

En av utfordringene med ATMP er at den tradisjonelle måten å vurdere, verdisette og prissette legemidler på, utfordres. Det svenske legemiddelverket (TLV) har nylig utarbeidet en rapport om nettopp helseøkonomiske beregninger og betalingsmodeller for ATMP.

Rapporten kan du også høre mer om på LMIs frokostmøte den 22. juni: Ett år senere – hva er erfaringene rundt alternative prisavtaler?

Se temasiden om avanserte terapier