Store utfordringer rundt samarbeidskultur

Karita Bekkemellem, Sveinung Stensland (H) og Tuva Moflag (Ap) pekte på manglende samarbeidsvilje blant byråkrati og embetsverk som hindre for norsk helsenæring.

Publisert 19. august 2021

De var deltakerne i det siste av tre paneler da Radforsk, LMI, Jansen, Norway Health Tech, Novartis og LMI arrangerte et møte på Arendalsuka for å diskutere nettopp privat-offentlig samarbeid og tillitt i helsenæringen.

Se hele møtet i opptak her.

– En hovedutfordring er at det er to kulturer som burde smeltes sammen. Vi har et kulturproblem i helse-Norge. Jeg skulle gjerne ønske at helsenæringsmeldingen kom til helsekomiteen, for det er jo Tuva, jeg og de andre som brenner mest for dette.

– Vi må se at helse ikke bare er en utgift, det er stort inntektspotensiale. Vi må se at å tjene penger på helse er bra. Det er jo et lite paradoks at den norske stat sannsynligvis er den største eieren av helseindustri i verden, sa Sveinung Stensland fra scenen og påpekte at han ønsket færre handlingsplaner, færre strategier, men mer «action,» og fikk støtte fra Karita Bekkemellem.

– I sommer var det en kronikk i Aftenposten underskrevet åtte helsedirektører, og den var utrolig bra, for den illustrerte med all tydelighet det Bent Høie har sagt i to sykehustaler: at vi må endre kultur for samhandling. Den røyka ut posisjonen som vi i industrien opplever hver dag, den uviljen til samhandling. Det vi ser er at disse fagdirektørene går mot regjeringen, de går mot den vedtatte politikken til Stortinget, sa hun.

– Innovasjoner verdsettes ikke

Tidligere i arrangementet var det CONNECT-prosjektet som ble fremhevet og diskutert som en isbryter from fremtiden. Her deltok Barbara Suter fra Jansen, Nicholas Vaugelade Baust fra Novartis og Kjetil Taskén, som har ledet prosjektet på OuS.

Deretter deltok Atle Hunstad fra Melanor og Lena Nymo Helli fra Norway Health Tech sammen i et panel med Thomas Hoholm fra BI, som også snakket om samarbeidskultur.

Her fremhevet samtlige hvordan innovasjon ikke verdsettes nok i innkjøpsprosessene, som igjen hindrer faktisk innovasjon innenfor sektoren, noe som fører til at norske selskaper drar utenlands og at verdiskapingen skjer i et annet land. Nymo Helli illustrerte forskjellene rundt det å samarbeide med private aktører i Norge med en historie fra da hun var leder i Tyskland.

– Etter to uker i min nye jobb, så ringte spesialister på sykehus, myndigheter, byråkrater, embetsverk og pasientforeninger. Alle lurte på hvordan vi kunne samarbeide for fellesskapets beste. Det var helt nytt for meg, sa hun.

Se hele møtet i opptak her.