Katrine Bryne sitter i utvalg om fremtidens apotek

Regjeringen satt fredag ned et utvalg som skal på hvordan fremtiden apotek kan innrettes. LMIs Katrine Bryne representerer industrien.

Publisert 7. september 2021

Utvalget skal blant annet utrede hvordan apotekvirksomhet ved fysiske apotek, nettapotek og nye apotekløsninger bør reguleres, og hvordan det kan legges til rette for økt konkurranse og nye apotekløsninger. Målet er å sikre et godt apotektilbud også i fremtiden.

Les mer om utvalgets mandat og bakgrunn her

Dagens apotekregelverk skal sikre at alle deler av landet har tilgang til legemidler og farmasøytiske tjenester med god kvalitet og til en riktig pris. Utredningen skal ta hensyn til dette og inneholde forslag til endringer som legger til rette for riktig legemiddelbruk, at de legemiddelpolitiskemålene opprettholdes og at legemidler fortsatt utleveres på en forsvarlig måte.

– Apotekloven er fra 2001, så den er klar for å endres, særlig med tanke på det forrykende teknologiske utviklingen som er forventet å skje på feltet fremover. Ny teknologi vil gi nye muligheter. Tenk hva droner kan gjøre for distribusjon, eller hvordan informasjon kan gis til kunder på helt nye måter. Her vil det være viktig for industrien å bidra for at våre perspektiver og innsikt blir hensyntatt, sier Katrine Bryne og legger til at hun gleder seg til å starte.

I utvalget er det 14 medlemmer med relevant erfaring og bred kompetanse innenfor farmasi, økonomi, juss, medisin og helse samt e-helse og samhandling. Utvalget har representanter fra interesseorganisasjoner, brukere, helsetjenesten, industri og statlig forvaltning. Professor Tore Bråthen skal lede utvalget. Han er professor i jus ved Universitetet i Tromsø og Handelshøyskolen BI, hvor han også er instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap og styring.