LMI med innspill til «Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning»

Det er viktig for vår bransje at vi har en langtidsplan som understøtter den teknologiske utviklingen og som opprettholder vår konkurransekraft. Les innspillet her.

Publisert 13. september 2021

– Vi må utnytte det kunnskapsgrunnlaget vi har til å ta nye posisjoner i et globalt marked. Og vi må huske på at digitalisering og teknologiske endringer går i et supertempo. Det gjør at vi må ha en strategi for forskning og høyere utdanning som understøtter utviklingen – og som opprettholder vår konkurransekraft, sier seniorrådgiver Monica Larsen i LMI.

MED INNSPILL: Seniorrådgiver Monica Larsen.

Og nettopp derfor er det viktig for LMI å sende inn innspill til langtidsplanen.

Det er i dag mangel på helhetlige virkemidler og store satsinger innen helseindustri-feltet. Spesielt mangler det risikoavlastningsordninger for produksjon av medisinske produkter.

– Og er det et strukturelt problem her, nemlig at helse- og omsorgssektoren ikke har et innovasjons- og næringsutviklingsmandat, påpeker Larsen.

Norge har høye ambisjoner innen helse. Vi er på topp i verden når det gjelder gode helsetilbud til hele befolkningen. LMIs innspill peker på at vi også må satse på næringsmessig verdiskaping, slik at vi kan kapitalisere på store offentlige forskningsbevilgninger.

Les innspillet her.