Høringssvar: Endringer i pasientjournalloven mv- nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i pasientjournalloven og folketrygdloven. Bakgrunnen for forslaget er å legge det rettslige grunnlaget for målet Én innbygger – én journal.

Publisert 15. oktober 2021