Meld deg på helseøkonomisk fagdag

Den 15. desember arrangerer LMI helseøkonomisk fagdag på Grand Hotel med et fullspekket, imponerende program og påfølgende mingle-julelunsj foreløpig ribbet for koronarestriksjoner.

Publisert 3. november 2021

Legemiddelutviklingen er inne i en spennende tid hvor ny banebrytende behandling utfordrer den tradisjonelle håndteringen rundt innføring og implementering av nye legemidler. Innenfor flere terapiområder blir behandlingen mer persontilpasset noe som fører til at pasientgrunnlaget i de kliniske studiene blir mindre og de gjennomføres uten kontrollkohorter. Dette medfører nye problemstillinger for innføring av nye legemidler både for myndigheter og industrien.   

Last ned programmet her

Derfor ønsker LMI å invitere alle parter til en fagdag hvor relevante og viktige temaer blir diskutert og belyst, med hovedfokus på hvordan Særegenheter ved helseøkonomifaget der det skiller seg fra praksis i andre sektorer.

I første bolk vil vi diskutere med hva som menes med usikkerhet og hvilken betydning dette vil ha i fremtiden før bolk nummer to ser på prioriteringer i helsetjenesten.

Fagdagen blir avsluttet med en samtale rundt prioriteringer, før alle gjester og deltakere samles til mingling til Grand Hotels tradisjonelle julelunsj.

Se her for flere detaljer og påmelding.

Kontakt Katrine Bryne eller Karoline Knutsen for eventuelle spørsmål.

Program: Helseøkonomisk fagdag

Dato: 15.12 på Grand Hotel

Klokken 09 – 13.30  

Velkommen v/LMI (Karoline og Katrine)

Innledning: Hvordan påvirker den medisinske utviklingen innføringer av nye behandlinger i Norge? v/ Steinar Thoresen, Merck

Særegenheter ved helseøkonomifaget der det skiller seg fra praksis i andre sektorer

Innledning til denne bolken v/LMI

09.30 – 11.00 Hva mener vi med usikkerhet og hvilken betydning vil dette ha i framtiden

  • Usikkerhet i helseøkonomiske analyser i møte med nye og innovative behandlingsmuligheter, v/Dag Morten Dalen, Vista Analyse
  • Håndtering av usikkerhet i helseøkonomiske analyser, hvilke utfordringer og muligheter ser dere fremover? v/Eline Aas, UiO
  • Hvilke utfordringer og muligheter medfører usikkerhet knyttet til nye behandlinger for Sykehusinnkjøp og hvordan formidles dette til beslutningstakere v/ Iselin Dahlen Syversen, Sykehusinnkjøp

Utfordringer og muligheter ved håndtering av usikkerhet i metodevurderinger sett fra legemiddelindustriens perspektiv og forslag til videre utvikling v/Jens Østby, Biogen

  • 10.30 – 11.00 Samtale: Deltakere TBA

Pause: 11.00 – 11.20

11.20 – 12.30: Prioriteringer i helsetjenesten

  • Ulik praksis og prioritering av liv og helse i helserelaterte investeringer v/Erland Skogli, Menon
  • Er veilederen Vurdering av virkninger på folkehelsen og helseeffekter i samfunnsøkonomiske analyser relevant for prioriteringer i helsetjenesten? v/ Kjartan Sælensminde Helsedirektoratet
  • 12.05 – 12.30 Samtale: Er det behov for en ny Prioriteringsmelding?Deltakere TBA

Oppsummering og veien videre v/LMI

Lunsj og mingling fra 12.30 – 13.30

Last ned programmet her

Se her for flere detaljer og påmelding.