Høringssvar: GMO-studier til Legemiddelverket

Les LMIs høringssvar til forslaget om overføring av myndighet etter genteknologiloven for klinisk utprøving av GMO-legemidler fra Miljødirektoratet til Legemiddelverket.

Publisert 4. november 2021

LMI er svært positive til at det nå er Helse- og omsorgsdepartementet og ikke Klima- og miljødepartementet som skal godkjenne søknader om klinisk utprøving av GMO-legemidler, samt at videre plan er at Helse- og omsorgsdepartementet skal delegere denne myndigheten videre til Legemiddelverket. Dette er i tråd med de innspillene LMI gav i forbindelse med forslag til endringer i genteknologiloven, og som også er relevante i
forbindelse med denne høringen.

For kliniske studier på GMO-legemidler har LMI anført at ansvaret for godkjenningen legges til Legemiddelverket alene og at behovet for vurdering av miljørisiko, utover det som er beskrevet fra utvikler sin side, skal være opp til Legemiddelverket som kompetent fagmyndighet på legemidler. Det er Legemiddelverket som har størst innsikt
i studieprogram og tilhørende informasjon og best kan gjøre denne vurderingen, heter det i LMIs høringssvar.

Les hele høringssvaret fra LMI