Jobber for bedre vilkår for pårørende

- Konsekvensene av manglende løsninger for pårørende koster samfunnet over 10 milliarder årlig.

Publisert 15. desember 2021
Se møtet i opptak her.

Det sa daglig leder i Pårørendealliansen, Anita Vatland, da hun deltok på et webinar i regi av LMIs utvalg for pasientkontakt, hvor vi blant annet diskuterte pårørendes rolle i helsevesenet og synergier mot både pasientorganisasjoner og legemiddelindustrien.

Se hele webinaret i opptak øverst i saken.

Vatland fortalte om hvordan de i Pårørendealliansen jobber og hvorfor det er viktig å tilrettelegge bedre for pårørende. Her pekte hun på perspektivmeldingen, som blant annet sier at vi må stå lengre i jobb, ikke kortere, og at vi trenger 100.000 nye jobber innenfor helse alene, er det viktig at det blir tilrettelagt for at pårørende kan forbli i jobb, skole eller utdanning.

– Pårørendes omsorg på 136 000 årsverk er en formidabel ressurs, men vi ser nå at denne har en pris som man legger på den enkelte pårørende, på sykelønnsordningen og på arbeidsgiverne. Perspektivmeldingen viser at vi må beholde pårørendeomsorgen som et mål, samtidig som vi trenger flest mulig i jobb. Da må vi også lage noen virkemidler for å få det til, sa hun.

Pårørendealliansen er en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og familieomsorgens utfordringer, uavhengig av hvem man er pårørende til. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper.