Høringssvar: Stønad til legemidler til behandling av covid-19

Les LMIs høringssvar om innføring av nye legemidler til behandling av COVID-19.

Publisert 17. desember 2021