DM-Kronikk: Nytt startskudd for samarbeid

Pasientorganisasjoner, eksperter og leverandører må involveres og ønsker å bidra når Nye metoder skal utvikles, skriver Karita Bekkemellem med Kreftforeningen, FFO, MS-forbudet og Melanor.

Publisert 26. januar 2022

Helse- og omsorgsdepartementet ber systemaktørene i Nye metoder om å følge opp evalueringen av systemet for å sikre raskere saksbehandling, økt ekstern involvering og utviklingen av en sterkere referansegruppe. Vi eksterne brenner etter å bidra.

Les hele kronikken i Dagens Medisin her:

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/01/25/nytt-startskudd-for-samarbeid/