Høringssvar: Anbud på folketrygdfinansierte legemidler

Les LMIs høringssvar til høringen om anbud på folketrygdfinansierte legemidler til Helse- og omsorgsdepartementet.

Publisert 15. februar 2022