Høring: Stortinget må få evalueringen av Beslutningsforum for Nye metoder til behandling

Les LMI sitt innspill til høringen, hvor vi blant annet skriver at det er viktig at funnene og forslagene fra evalueringen av Nye metoder, blir bredt debattert for å sikre en god oppfølging og en...

Publisert 16. februar 2022

Les LMI sitt innspill til høringen, hvor vi blant annet skriver at det er viktig at funnene og forslagene fra evalueringen av Nye metoder, blir bredt debattert for å sikre en god oppfølging og en kontinuerlig videreutvikling av systemet.

LMI støtter forslaget om at Stortinget må få evalueringen, gjennomført av Proba Samfunnsanalyse, til behandling. I innspillet løftes tiltak og anbefalinger som er påpekt fra evalueringen og som LMI mener er viktige endringer for å videreutvikle systemet for Nye metoder.

Les høringsinnspillet her.