Vaksinestatistikk visert økt global tilgang på covid-19-vaksiner

Den europeiske legemiddelindustriforeningen, EFPIA, publiserte nylig statistikk som viser økt global tilgangen på vaksiner, men at hovedutfordringen nå i hovedsak handler om å støtte helsevesen i lavinntektsland for å bedre vaksinedekningen.

Publisert 17. februar 2022

Statistikken viser at vaksinedonasjoner og leveranser til mellom- og lavinntektsland øker. Flere vaksiner har også blitt sendt via COVAX de siste ti ukene enn de foregående ti månedene. COVAX jobber for rettferdig tilgang til covid-19-vaksiner. I midten av januar passerte antallet donerte doser 1 milliard.

Les hele statistikkutgivelsen «GETTING THE WORLD VACCINATED AGAINST COVID-19» her.

Statistikken viser at antall COVAX-leveranser av covid-19-vaksiner har økt fra 10 milliarder doser i januar 2021 til 340 milliarder doser i desember 2021.

Statistikken peker på to områder hvor det trengs forbedring for å få økt global vaksinasjonsgrad: 1) Styrking av helsevesenets kapasitet for covid-19-vaksineadministrasjon (koordinering, helsepersonell, kompleks vaksinehåndtering), og 2) Ta tak i vaksineskepsisen.

Noen av hovedutfordringene WHO peker på for å få økt vaksinedekning globalt.

Forskningen har gitt oss trygge og effektive covid-19-vaksiner, men vi må være klare for nye varianter

Vaksineteknologiene som brukes mot covid-19 er et resultat av flere tiår med forskning og utvikling, muliggjort av et sterkt samarbeid mellom industri, akademikere, regulatorisk arbeid og myndigheter. For tiden er 33 vaksiner godkjent i verden og mange flere er i R&D-pipeline. Omikronvarianten fremhever hvor viktig fortsatt forskning og utvikling og innovasjon er for å ligge i forkant av virusets utvikling.

GETTING THE WORLD VACCINATED AGAINST COVID-19-statistikken.

Det foregår fortsatt mye forskningsarbeid på covid-19, og dette er noen av ideene det nå jobbes med.