Kronikk: Voksenvaksinasjonsprogram på overtid

Når skal norske myndigheter følge opp Folkehelseinstituttets anbefaling fra 2018 om å innføre et vaksinasjonsprogram for voksne, spør representanter fra LMIs vaksineutvalg i en kronikk i Dagens Medisin.

Publisert 28. april 2022

Norge har et svært godt fungerende barnevaksinasjonsprogram – et veletablert lavterskeltilbud med en oppslutning på godt over 90 prosent. Vi har imidlertid ikke et tilsvarende program for voksne. Norge har et svært godt fungerende barnevaksinasjonsprogram – et veletablert lavterskeltilbud med en oppslutning på godt over 90 prosent. Vi har imidlertid ikke et tilsvarende program for voksne, skriver Per Aabakken, Line Storesund Rondan, Line Rognli og Katja Dahl Murphy (bildet) i en kronikk i Dagens Medisin.

Folkehelsemeldingen som kom i 2019 var vaksiner likevel knapt nevnt med ett ord. I 2021 ba Stortinget endelig regjeringen om å utrede hvordan et voksenvaksinasjonsprogram kan gjennomføres,  men dette arbeidet har blitt forsinket som følge av pandemien. Det er mer aktuelt enn noen gang å ta tak i dette arbeidet igjen. Nå er dessuten en ny Folkehelsemelding under utarbeidelse, og vi setter vår lit til at vaksiner – som et av de mest effektive folkehelsetiltakene som finnes – endelig blir en sentral del denne gangen.

Les hele kronikken