– Tallene er feil! LMI svarer helselederne i Aftenposten

Rapporten viser at Norge er på 15. plass til å innføre nye legemidler, ikke 6. plass slik helselederne hevder, skriver Karita Bekkemellem.

Publisert 20. mai 2022

Det er gledelig at åtte helseledere i sitt innlegg i Aftenposten 12. mai ønsker tettere samarbeid med legemiddelindustrien— det har vi etterlyst i et tiår, men måten de tolker tallene på er rett og slett feil.

Rapporten helsedirektørene referer til når de sier at Norge ligger på sjetteplass når det gjelder innføring av nye medisiner, viser ikke dette i det hele tatt. Det rapporten viser, er at Norge er på 15. plass på antall nye medisiner som er blitt godkjent fra 2017 til 2020. Vi ligger bak alle de nordiske landene, også land som Tsjekkia, Spania og Skottland. Ikke sjetteplass.

Det skriver Karita Bekkemellem som tilsvar til helseledernes innlegg i Aftenposten. Les hele innlegget under eller her på Aftenposten.no